Jiří Havelka

Kuchyně a nábytek na míru

Hvězdná obloha

Do sádrokartonového stropu lze umístit LED diody a tím vytvořit iluzi hvězdné oblohy. LED diody nesvítí tak aby bylo vidět ale iluze je téměř dokonalá a lze ji ještě vylepšit o formu učení souhvězdí, kdy jednotlivá souhvězdí mohou svítit samostatně. Hvězdy mohou tedy svítit všechny nebo po jednotlivých souhvězdích. Lze I napodobit rozličný jas hvězd – LED diod. Ve dne, kdy jako ve skutečnosti hvězdy nesvítí je strop bez jakýchkoli stop po drobných světlech.
Provedení:
LED diody je možno umístit pouze z nově budovaného sádrokartonového (SDK) stropu, do stávajícího již nelze. Rozličnost v jasu hvězd lze provést dvěma způsoby: jednak nastavením svítivosti jednotlivých LED diod a druhá možnost je proměnná velikost (průměr) odkrytého vrchlíku LED diody. Vrchlíky diod jsou zabroušeny do roviny s SDK a přemalovány současně se stropem normálně jako by tam žádné LED diody nebyly. LED diody pak prosvěcují barvu. Při každém dalším přemalování je ovšem potřeba místa LED diod přebrousit.

Návrh stropu:

Rozvržení hvězd nelze zvolit úplně přesně podle oblohy. Oblohu, kterou vidíme v noci zároveň je pouze částí platící pro danou chvíli a tak bychom přišli o taková souhvězdí jako je Orion a další. Je vhodné návrh oblohy poněkud sesunout ke středu – k polárce, která by měla být uprostřed stropu nebo mírně k severu I když na obloze ji vidíme šikmo nad severním pólem.

Řízení:

Nejjednodušší rozsvícený je vypínačem ale při vynaložené investici je lepší si připlatit a zvolit programovatelné. Na daném stropu byly zvoleny dvě funkce na dálkovém ovladači se dvěma tlačítky.

První tlačítko podržením postupně rozsvěcí celou oblohu a v okamžiku puštění tlačítka zůstane obloha svítit v jasu jaký byl v okamžiku puštění tlačítka. Krátkým stiskem se překlopí: nesvítí/svítí do původně nastavené intenzity.

Druhé tlačítko spouští postupné rozsvěcení a zhasínání jednotlivých souhvězdí náhodně a pozvolna. Žádné blikání jako na pouti.

Spotřeba přibližně 120 hvězd/diod je naprosto mizivá. Na plochou baterii svítí tato obloha celé 3 dny.

Cena:

Hvězdnou oblohu v SDK stropu lze provést pouze současně s montáží stropu a tak I cena je nedělitelná od montáže stropu a i s malbou vychází na 1 800,-/m2

Řízení je ovšem zvlášť.

Celkový efekt referenční hvězdné oblohy naprosto předčil očekávání. Zvláště pak vlastnost “čistého stropu za dne” je vítaná.

hvezdna-obloha