Jiří Havelka

Kuchyně a nábytek na míru

Toaleta „pachosaj“

Na WC se snažíme všemožně eliminovat vzniklé pachy vonítky uvnitř záchodové mísy, na stěnách různými absorbery a nakonec i nucenou ventilací prostoru. V těchto případech není odstranění zápachu příliš účinné.
Celý tento problém řeší přímé odsávání záchodové mísy a to vtokem splachovací vody.

Funkce: Při použití záchodové mísy vsedě je vlastním tělem zakrytá skoro celá mísa. Ventilátor pachosaje je aktivován s rozsvícením světla na záchodě a vypnut až s opuštěním záchodu a zhasnutím. Záchodová mísa je odsávána naprosto dokonale a do prostoru místnosti záchodu se dostane pouze asi 30 cm3 vzduchu kdy v okamžiku spláchnutí je od odbočky na sání dolu vytlačen vzduch splachovací vodou (proto musí být odbočka co nejníže, nejblíž k záchodové míse)

Historie: Poprvé jsem o tomto systému slyšel v roce 1986 a to jen v ústní podobě a v provedení odsávání vodní nádržky nad záchodem. Prakticky jsem to vyzkoušel a účinnost je poněkud nižší v tom smyslu, že splachovací voda vytlačí vzduch po celé výšce od splachovací nádržky po záchodovou mísu. Od té doby jsem instaloval několik záchodů postupně s přibývajícím úspěchem.

Možnosti provedení: Pachosaj lze namontovat v podstatě k jakémukoli záchodu ale je to dost podstatný zásah do celého záchodu takže se doporučuje instalovat pachosaj při výstavbě nebo při rekonstrukci. Dříve se musel systém geberit přizpůsobovat téměř násilím ale dnes již je na trhu přímo geberit s pachosajem.
Je s podivem, že se ještě vyrábí geberit bez pachosaje.

Pachosaj

Myslím, že je to velký pokrok v technologii, téměř takový jako od suchého záchodu ke splachovacímu.